Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 18, 2024

Midden-Nederland vergrijst de komende jaren in rap tempo. Meer ouderen betekent ook meer vraag naar zorg en ondersteuning aan huis. Maar het aantal mensen dat dit kan bieden, groeit nauwelijks meer. Bovendien is het op sommige plekken minder fijn wonen als (trap-)lopen steeds lastiger wordt. Hoe kun je ervoor zorgen dat...


Jun 27, 2024

Het aantal zelfstandigen zonder personeel is de afgelopen drie jaar met 17 procent gegroeid. Ben je als zzp’er welvarender dan als werknemer? In deze aflevering bespreken onderzoekers Suzanne Bijkerk en Rogier Aalders de brede welvaart van zzp’ers, mogelijke oorzaken van de groei van het aantal zelfstandigen en...


Jun 13, 2024

Zijn ouderen meer tevreden met hun inkomen dan jongeren? Hebben lage inkomensgroepen altijd een lagere welvaart dan mensen met meer inkomen? Welke factoren hangen samen met economische, sociale en ecologische welvaart? In deze aflevering bespreekt econoom Suzanne Bijkerk de ongelijkheid in brede welvaart tussen...


May 16, 2024

Een groeiende groep jongvolwassenen woont nog thuis bij de ouders. Zegt dit iets over de kookkunsten van pa en ma, of zijn schaarse en dure huizen debet aan deze thuiswoontrend? In deze aflevering bespreken Stefan Groot, Carlijn Prins en Nic Vrieselaar de redenen om bij ouders te wonen, gaan ze in op de woonschaamte...


May 6, 2024

Waarom speelt de staalindustrie een belangrijke rol in de energietransitie? Hoe is de Europese staalindustrie eigenlijk ontstaan en wat zorgt ervoor dat de huidige productie gepaard gaat met veel emissies? Aan de hand van deze vragen duiken energietransitie-specialisten Eli Elderkamp en Susan Hansen in de wereld van...