Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 17, 2022

De brede welvaart van Nederlanders daalde in 2022. Dat geldt in het bijzonder voor mensen met een laag inkomen, met een sociale huurwoning en/of zonder baan. De torenhoge inflatie raakt hen het hardst en zij kunnen steeds moeilijker in hun levensonderhoud voorzien. Naast deze financiële gevolgen zijn veel van hen...