Preview Mode Links will not work in preview mode

May 20, 2022

Bedrijven die (zwaar) inzetten op digitalisering zien hun omzet vaker groeien dan bedrijven die dat niet doen. In Europees perspectief loopt Nederland hierin weliswaar ‘aardig voorop’, maar toch zegt slechts veertig procent van de Nederlandse bedrijven nadrukkelijk te kiezen voor digitalisering van...