Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 20, 2022

De financiële markten maken zich al weken zorgen over inversies van de Amerikaanse yieldcurve. In het verleden werden inversies namelijk vaak gevolgd door een recessie. Maar is de yieldcurve eigenlijk een betrouwbare indicator om recessies te voorspellen? En kunnen we nu op basis van de yieldcurve al concluderen dat er...


Apr 6, 2022

De transitie naar een duurzame en inclusieve economie lijkt te stagneren in ons land. Carlijn Prins, Sjoerd Hardeman en Jesse Groenewegen gaan over deze transitie in gesprek en concluderen onder meer dat bedrijven verduurzaming en positieve maatschappelijke impact integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering zouden...