Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 15, 2022

De wereld houdt haar adem in terwijl Rusland en Oekraïne steeds dichter bij een gewapend conflict lijken te komen. Een achterliggend probleem bij deze huidige gespannen geopolitieke situatie is de rol van de Europese Unie en in het bijzonder haar gebrek aan strategische autonomie. In deze aflevering bespreken Ester...