Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 27, 2020

Op 3 november gaan de Amerikanen naar de stembus om hun 46ste president te kiezen voor de komende vier jaar. Het beleid van Trump is vooral gericht op lagere belastingen, terwijl Biden de overheidsuitgaven en belastingen juist wil verhogen. In deze podcast belichten Hidde Sevinga en Michiel van der Veen de economische...


Oct 22, 2020

Lijkt de wereldeconomie haar dieptepunt te hebben bereikt of moet het ergste nog komen? De onzekerheden zijn in ieder geval groot en hangen volgens Hugo Erken en Raphie Hayat samen met de tweede en derde coronagolf, op de loer liggende negatieve effecten op arbeidsmarkt en productiviteit, en oplopende...