Preview Mode Links will not work in preview mode

May 20, 2022

Bedrijven die (zwaar) inzetten op digitalisering zien hun omzet vaker groeien dan bedrijven die dat niet doen. In Europees perspectief loopt Nederland hierin weliswaar ‘aardig voorop’, maar toch zegt slechts veertig procent van de Nederlandse bedrijven nadrukkelijk te kiezen voor digitalisering van...


Apr 20, 2022

De financiële markten maken zich al weken zorgen over inversies van de Amerikaanse yieldcurve. In het verleden werden inversies namelijk vaak gevolgd door een recessie. Maar is de yieldcurve eigenlijk een betrouwbare indicator om recessies te voorspellen? En kunnen we nu op basis van de yieldcurve al concluderen dat er...


Apr 6, 2022

De transitie naar een duurzame en inclusieve economie lijkt te stagneren in ons land. Carlijn Prins, Sjoerd Hardeman en Jesse Groenewegen gaan over deze transitie in gesprek en concluderen onder meer dat bedrijven verduurzaming en positieve maatschappelijke impact integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering zouden...


Feb 15, 2022

De wereld houdt haar adem in terwijl Rusland en Oekraïne steeds dichter bij een gewapend conflict lijken te komen. Een achterliggend probleem bij deze huidige gespannen geopolitieke situatie is de rol van de Europese Unie en in het bijzonder haar gebrek aan strategische autonomie. In deze aflevering bespreken Ester...


Dec 17, 2021

In Nederland staat ongeveer drie miljoen vierkante meter winkeloppervlakte leeg. Een deel van deze leegstand heeft meer potentie als woning dan als winkel en kan daarom beter worden getransformeerd. Dat is ook in het belang van het winkelgebied. Om hoeveel vierkante meter en potentiële woningen gaat het? En wat zijn de...