Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 18, 2021

De snelle opmars van de Nederlandse economie uit de coronacrisis zorgt onder meer voor een bijzonder krappe arbeidsmarkt. Elke sector kent momenteel een zeer hoge vacaturegraad en de werkloosheid in ons land is laag. Hoe uniek is deze huidige krapte? Een podcast met Leontine Treur en Hugo Erken. Interviewer: Lize Nauta.


Oct 13, 2021

Welke factoren dragen op dit moment bij aan een hogere inflatie? En is dat nu een tijdelijk of een structureel fenomeen? In deze podcast staat inflatie centraal en gaan Jan Lambregts, Hugo Erken en Kees de Schipper onder meer in op de invloed van hoge grondstoffen- en in het bijzonder energieprijzen, en de relatie...


Oct 4, 2021

De aardgasprijzen zijn in een paar maanden tijd met ruim 200 procent gestegen in Europa en met 150 procent in Azië. Als de gasprijzen op het huidige hoge niveau blijven, kunnen we een aanzienlijke stijging van de inflatie verwachten. In deze podcast staan Hugo Erken en Elwin de Groot uitgebreid stil bij de economische...


Sep 14, 2021

De ontwikkeling van het beschikbaar inkomen over de lange termijn is voer voor een vaak terugkerende discussie onder economen en in de media. In deze podcast staan Ester Barendregt en Menno Middeldorp stil bij deze discussies en gaan zij in op de langdurige stagnatie van het beschikbaar inkomen. Interviewer: Carlijn...


Aug 31, 2021

De Europese Commissie heeft op 14 juli dertien beleidsmaatregelen gepresenteerd die de EU op schema moeten brengen om haar ambitieuze doelstellingen voor de reductie van broeikasgasemissies (BKG) te behalen. Het gaat om een reductie van 55 procent in 2030 ten opzichte van het niveau van 1990. Internationaal gezien is...