Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 30, 2020

Uit een enquête onder bijna 12.000 20- tot 45-jarigen blijkt 35 procent van de flexwerkers minder dan 2.500 euro spaargeld te hebben. Vooral oproep- en uitzendkrachten, en werknemers met een tijdelijk contract hebben weinig spaargeld. Volgens Carlijn Prins en Leontine Treur zijn zij in deze coronacrisis financieel...