Preview Mode Links will not work in preview mode

May 25, 2023

Transities zoals verduurzaming, digitalisering en vergrijzing vereisen dat bedrijven kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden. In hoeverre beschikt het Nederlandse bedrijfsleven over voldoende verandervermogen om met deze transities om te gaan? Hoe komt het dat sommige bedrijven wel en andere niet over...


May 11, 2023

Hoe inclusief zijn Nederlandse bedrijven en wat levert inclusief ondernemen eigenlijk op in economische zin? In deze aflevering geven Suzanne Bijkerk en Sjoerd Hardeman antwoord op deze vragen. Zij deden uitgebreid onderzoek en evalueren het nut van een diversiteitsbeleid. Ook bespreken zij maatregelen die bedrijven...


May 4, 2023

In de podcastreeks ‘Ondernemend naar Brede Welvaart’ gaan Martje Fraaije en Sjoerd Hardeman in op de verhalen van ondernemers zelf in de transitie naar een duurzame en inclusieve economie. In deze derde aflevering vertellen Dick van Aggel van Medicura en Roy van de Moosdijk van Just Rocket Science over de kansen en...