Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 30, 2019

In de meeste Nederlandse bedrijfstakken die blootstaan aan internationale concurrentie is de loonruimte een stuk kleiner wanneer rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen bij de internationale top in die bedrijfstak (de frontier). Hugo Erken en Boyd Biersteker gaan in deze podcast dieper op dit fenomeen...


Jul 23, 2019

De brede welvaart is voor het eerst hoger dan voor de crisis. De groei van de brede welvaart komt volgens Rogier Aalders en Sjoerd Hardeman door de lagere werkloosheid en de hogere inkomens en is het hoogst in Noord-Drenthe, Zuidwest-Friesland en Het Gooi en Vechtstreek. Interviewers: Maaike van Leeuwen en Raphie...


Jul 12, 2019

Onlangs kondigde een consortium onder leiding van Facebook de introductie van een nieuwe cryptovaluta aan, de Libra. Anders dan de meeste andere crypto’s zal de Libra geheel worden gedekt door financiële activa, legt Wim Boonstra in deze podcast uit. Interviewers: Lisanne Spiegelaar en Menno...


Jul 10, 2019

Alternatieve financieringsvormen zijn ook het afgelopen jaar in omvang toegenomen. Lize Nauta en Rudmer Hoekstra bespreken in deze podcast de trends van alternatieve financieringsvormen aan de hand van de verschillende levensfases van een MKB-bedrijf. Interviewers: Ester Barendregt en Menno...