Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 25, 2021

De coronapandemie heeft voor een enorme groei in het thuiswerken gezorgd. In maart 2020 verzocht de overheid mensen die konden thuiswerken dringend om dit ook daadwerkelijk te doen. Veel mensen zijn er sinds die tijd achter gekomen dat thuiswerken zowel voor- als nadelen heeft. In deze aflevering gaan Jesse Groenewegen...


Nov 8, 2021

Welvaart gaat over meer dan groei van het bruto binnenlands product (bbp). Nu het bbp weer uit het dal van de coronacrisis klimt, dient de vraag zich dan ook aan hoe het onze brede welvaart vergaat. Zijn de haarscheurtjes die we vorig jaar constateerden groter of kleiner geworden? En zien we tussen...