Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 29, 2019

Onderzoek van RaboResearch laat zien dat er een significant verband bestaat tussen de stijging van de huizenprijzen en de consumptie van huishoudens in Nederland. Volgens Lisanne Spiegelaar gaan huiseigenaren van elke euro die de waarde van de eigen woning stijgt zo’n 4 cent extra consumeren. Interviewers: Lize Nauta...


Mar 6, 2019

Wat zijn cryptovaluta? Hoe werken ze? En waarom zijn ze zo slecht voor het milieu? Georges de Boeck gaat in op de achtergronden ervan aan de hand van de tot nog toe bekendste cryptovaluta: Bitcoin. Interviewers: Carlijn Prins en Menno...


Mar 4, 2019

Nederland is hekkensluiter van Europa op het gebied van hernieuwbare energie. Met het Akkoord van Parijs in het achterhoofd en de wanhoop van de Groningers vers in het geheugen besloot de regering in 2018 dat het roer radicaal om moest. Er kwam een Klimaatwet. Volgens Hyung-Ja de Zeeuw de strengste ter wereld....