Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 17, 2021

In Nederland staat ongeveer drie miljoen vierkante meter winkeloppervlakte leeg. Een deel van deze leegstand heeft meer potentie als woning dan als winkel en kan daarom beter worden getransformeerd. Dat is ook in het belang van het winkelgebied. Om hoeveel vierkante meter en potentiële woningen gaat het? En wat zijn de...


Nov 25, 2021

De coronapandemie heeft voor een enorme groei in het thuiswerken gezorgd. In maart 2020 verzocht de overheid mensen die konden thuiswerken dringend om dit ook daadwerkelijk te doen. Veel mensen zijn er sinds die tijd achter gekomen dat thuiswerken zowel voor- als nadelen heeft. In deze aflevering gaan Jesse Groenewegen...


Nov 8, 2021

Welvaart gaat over meer dan groei van het bruto binnenlands product (bbp). Nu het bbp weer uit het dal van de coronacrisis klimt, dient de vraag zich dan ook aan hoe het onze brede welvaart vergaat. Zijn de haarscheurtjes die we vorig jaar constateerden groter of kleiner geworden? En zien we tussen...


Oct 18, 2021

De snelle opmars van de Nederlandse economie uit de coronacrisis zorgt onder meer voor een bijzonder krappe arbeidsmarkt. Elke sector kent momenteel een zeer hoge vacaturegraad en de werkloosheid in ons land is laag. Hoe uniek is deze huidige krapte? Een podcast met Leontine Treur en Hugo Erken. Interviewer: Lize Nauta.


Oct 13, 2021

Welke factoren dragen op dit moment bij aan een hogere inflatie? En is dat nu een tijdelijk of een structureel fenomeen? In deze podcast staat inflatie centraal en gaan Jan Lambregts, Hugo Erken en Kees de Schipper onder meer in op de invloed van hoge grondstoffen- en in het bijzonder energieprijzen, en de relatie...