Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 23, 2021

Wereldwijd onderzoeken centrale banken de mogelijkheden van digitaal centralebankgeld (CBDC). Het is een complex onderwerp. Zo zijn de voordelen van CBDC niet altijd duidelijk en kunnen er ook nadelen aan zitten. Maar in een snel digitaliserende wereld is nietsdoen ook voor een centrale bank geen goede optie, aldus Wim...


Feb 15, 2021

Nederlanders die betrokken zijn bij een vereniging blijken tevredener met hun sociale leven en vinden de dingen die ze in hun leven doen meer de moeite waard. Maar tijdens de corona-lockdowns lijken ze zich volgens Carlijn Prins, Sjoerd Hardeman en Nic Vrieselaar juist eenzamer te voelen. Interviewer: Otto...