Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 26, 2019

Het onderwerp duurzaamheid is steeds vaker in het nieuws en Nederland heeft ambitieuze doelstellingen. Daarom praten Karolina Ryszka en Tara Janssen u in deze podcast bij over onder meer de grootste milieu-uitdagingen en de mogelijkheden van de circulaire economie. Interviewers: Lize Nauta en Raphie...