Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 15, 2022

Binnen Nederland bestaan grote verschillen in brede welvaart. Over het algemeen is de brede welvaart lager in steden en hoger in de gebieden daaromheen en in de meer landelijke regio’s. Maar de ene stad is de andere niet en ook tussen steden zien we daarom grote verschillen. Een goed voorbeeld is het verschil...


Jun 2, 2022

De economische impact van een EU-boycot op Russische fossiele brandstoffen is naar verwachting fors. Zowel voor Europa als voor Rusland. In deze aflevering bespreken Maartje Wijffelaars, Hugo Erken en Erik-Jan van Harn wat zij van een dergelijke boycot verwachten. Ook gaan zij in op de verstoorde toelevering van...