Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 12, 2023

Tegen de achtergrond van de torenhoge inflatie heeft een stevige maatschappelijke discussie plaats over de ontwikkeling van winsten en lonen. Gemiddeld zijn inkomsten uit vermogen – bijvoorbeeld in de vorm van winst of rente – de afgelopen jaren beter op peil gebleven dan inkomsten uit loon. Maar achter dit...


Oct 5, 2023

Na jaren van voorbereiding, onderhandeling en discussie is de Wet Toekomst Pensioenen goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Door de pensioenhervorming veranderen de spelregels voor de opbouw van je pensioen. In deze aflevering bespreken Leontine Treur en Bas van Zanden wat er voor jou als ondernemer verandert en...