Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 31, 2021

De Europese Commissie heeft op 14 juli dertien beleidsmaatregelen gepresenteerd die de EU op schema moeten brengen om haar ambitieuze doelstellingen voor de reductie van broeikasgasemissies (BKG) te behalen. Het gaat om een reductie van 55 procent in 2030 ten opzichte van het niveau van 1990. Internationaal gezien is...


Aug 19, 2021

Onlangs kondigde de voorzitter van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, aan dat de ECB klimaatverandering voortaan meeneemt in haar monetaire beleid. Waarom doet zij dat? Wat zijn de gevolgen voor de economie en wat gaan wij daarvan merken? En wordt het klimaat hier eigenlijk mee geholpen? In deze podcast...