Preview Mode Links will not work in preview mode

May 11, 2021

Met gerichte overheidsinvesteringen in research & development (R&D, onderzoek en ontwikkeling), onderwijs en infrastructuur is het mogelijk de huidige schade aan de economie teniet te doen. En bovenal: sterker uit de crisis te komen. Een podcast met Hugo Erken, Frank van Es en Erik-Jan van Harn. Interview: Ester...