Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 30, 2023

In de podcastreeks ‘Ondernemend naar Brede Welvaart’ gaan Martje Fraaije en Sjoerd Hardeman in op de verhalen van ondernemers zelf in de transitie naar een duurzame en inclusieve economie. In deze tweede aflevering vertellen Bart van Straten van Van Straten Medical en Greencycle en Klaas Bakker van Cotap over de...


Mar 14, 2023

De meeste Nederlanders zijn negatief gestemd over de richting die Nederland opgaat. Mensen die negatiever gestemd zijn over de toekomst van ons land ervaren vaak ook een lagere brede welvaart. Toch vormen welvaartsverschillen langs gangbare regionale indelingen (provincies, stad en platteland, Randstad en daarbuiten)...


Mar 9, 2023

In de podcastreeks ‘Ondernemend naar Brede Welvaart’ gaan Martje Fraaije en Sjoerd Hardeman in op de verhalen van ondernemers zelf in de transitie naar een duurzame en inclusieve economie. In deze eerste aflevering spreken we Dizzy Soederhuizen van Omefa en Adriaan Lieftinck van Mezt over hoe zij ondernemerschap...