Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 14, 2021

De ontwikkeling van het beschikbaar inkomen over de lange termijn is voer voor een vaak terugkerende discussie onder economen en in de media. In deze podcast staan Ester Barendregt en Menno Middeldorp stil bij deze discussies en gaan zij in op de langdurige stagnatie van het beschikbaar inkomen. Interviewer: Carlijn...