Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 8, 2022

Steeds meer stedelingen uit de Randstad kopen de laatste jaren een huis op het platteland. Niet omdat de steden minder populair worden. Integendeel. Door de populariteit van de steden stegen de huizenprijzen zo snel, dat een koophuis daar voor veel mensen onbereikbaar is geworden. Veel van hen kiezen er daarom voor om...


Nov 17, 2022

De brede welvaart van Nederlanders daalde in 2022. Dat geldt in het bijzonder voor mensen met een laag inkomen, met een sociale huurwoning en/of zonder baan. De torenhoge inflatie raakt hen het hardst en zij kunnen steeds moeilijker in hun levensonderhoud voorzien. Naast deze financiële gevolgen zijn veel van hen...


Oct 24, 2022

Europa bevindt zich in een energiecrisis. Ondanks de recente daling verwachten Stefan Groot en Erik-Jan van Harn dat de gasprijs de komende jaren erg hoog zal blijven. Sterker nog, een terugkeer naar de lage prijzen van weleer lijkt uitgesloten. Het spreekt voor zich dat overheden moeten ingrijpen om de meest...


Jun 15, 2022

Binnen Nederland bestaan grote verschillen in brede welvaart. Over het algemeen is de brede welvaart lager in steden en hoger in de gebieden daaromheen en in de meer landelijke regio’s. Maar de ene stad is de andere niet en ook tussen steden zien we daarom grote verschillen. Een goed voorbeeld is het verschil...


Jun 2, 2022

De economische impact van een EU-boycot op Russische fossiele brandstoffen is naar verwachting fors. Zowel voor Europa als voor Rusland. In deze aflevering bespreken Maartje Wijffelaars, Hugo Erken en Erik-Jan van Harn wat zij van een dergelijke boycot verwachten. Ook gaan zij in op de verstoorde toelevering van...