Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 9, 2021

De toenemende rol van geopolitiek in de economie brengt zowel bedreigingen als kansen met zich mee. Nederland heeft volgens Erik-Jan van Harn en Wouter van Eijkelenburg een goed uitgangspunt door zijn sterke concurrentiepositie maar ook kwetsbaarheden zoals de afhankelijkheid van bepaalde buitenlandse goederen en...