Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 28, 2019

De invoering van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) maakt vaste contracten goedkoper en iets minder vast. Flexibele contracten worden duurder en iets minder flexibel. Zo krijgen oproepkrachten meer rechten. In deze podcast bespreken Leontine Treur en Bas van Bommel de mogelijke impact van de WAB, onder meer op...


Nov 21, 2019

Beter management leidt tot betere bedrijfsprestaties. Tegelijkertijd zien Jesse Groenewegen en Sjoerd Hardeman dat de kwaliteit van management tussen de Nederlandse regio’s verschilt. En managers in de Randstad blijken hun kwaliteiten meer te overschatten dan elders in het land. Interviewers: Lisanne Spiegelaar en...


Nov 7, 2019

Om de kwaliteit van het management bij Nederlandse bedrijven te verbeteren, is gericht beleid nodig. Goed beleid kan volgens Jesse Groenewegen en Sjoerd Hardeman vervolgens een bijdrage leveren aan de productiviteitsverhoging in ons land. Interviewers: Lize Nauta en Otto...


Nov 1, 2019

Onze economie is veranderd. Kennis, de regio en duurzaamheid zijn veel centraler komen te staan bij het concurrentievermogen van bedrijven. Volgens Otto Raspe volstaat nationaal, macro-economisch innovatiebeleid daarom niet meer. In deze podcast stelt hij dan ook dat nieuw innovatiebeleid veel nadrukkelijker...