Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 20, 2023

In de RaboResearch Economiepodcast-reeks ‘Ondernemend naar Brede Welvaart’ praten Martje Fraaije en Sjoerd Hardeman over praktijkervaringen in de transitie naar een duurzame en inclusieve economie. In deze vijfde aflevering gaan ze niet in gesprek met ondernemers, maar met mensen binnen Rabobank die brede welvaart...


Jul 13, 2023

De brede welvaart in Nederland is de afgelopen drie jaar nauwelijks veranderd. Hoe kan dat met alle ontwikkelingen van de laatste tijd? Uit onderzoek blijkt dat delen van brede welvaart wel degelijk verslechterd zijn, maar ook dat andere welvaartsdimensies het geheel juist overeind houden. Bovendien zijn er verschillen...