Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 21, 2021

RaboResearch heeft onlangs een serie geopolitieke scenario’s voor 2030 ontwikkeld, waarbij is gekeken naar economische, financiële, militaire en culturele ontwikkelingen. In deze podcast praten Jan Lambregts en Justin van der Sluis over de betekenis van deze scenario’s voor de mondiale voedselketen in 2030....