Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 22, 2019

Onzekerheid door de handelsoorlog tussen de VS en China zal de verplaatsing van buitenlandse productie uit China versnellen. In deze podcast vertellen Raphie Hayat en Björn Giesbergen over de handelsoorlog en welke landen in de regio hiervan hoogstwaarschijnlijk zullen profiteren. Interviewers: Ester Barendregt en Boyd...


Oct 8, 2019

Het eigenwoningbezit onder jonge middeninkomens is in slechts zes jaar tijd gedaald van 62 naar 47 procent. Volgens Carola de Groot en Nic Vrieselaar willen deze huishoudens doorgaans wel kopen, maar lijkt de kloof tussen hun inkomen en de huizenprijzen te groot geworden. Interviewers: Barbara Broeks en Raphie...