Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 21, 2021

Loont duurzaam ondernemen? In deze podcast kijken Ivo Hanssen, Daniël Poolen en Tijn Willems eerst naar het grote plaatje. Welke veranderingen en trends zien zij vanuit Europa en hoe vertaal je deze naar bedrijven in Nederland? Wat wordt bijvoorbeeld het effect van de Europese Green Deal en de Green Taxonomy? Verder...