Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 15, 2019

Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement zal volgens recente peilingen ongeveer 38 procent van de stemmen naar anti-EU-partijen gaan. Eurosceptici zijn verdeeld over het politieke spectrum, maar zullen volgens Ester Barendregt en Koen Verbruggen de Europese integratie wel verder vertragen. Interviewers: Barbara Broeks en Raphie Hayat.