Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 8, 2019

Het eigenwoningbezit onder jonge middeninkomens is in slechts zes jaar tijd gedaald van 62 naar 47 procent. Volgens Carola de Groot en Nic Vrieselaar willen deze huishoudens doorgaans wel kopen, maar lijkt de kloof tussen hun inkomen en de huizenprijzen te groot geworden. Interviewers: Barbara Broeks en Raphie Hayat.