Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 24, 2019

Twee jaar na het Brexit-referendum lijkt het erop dat de Britse economie niet echt te lijden heeft onder het besluit de EU te verlaten. Maar schijn bedriegt, want hoewel het VK niet in recessie is, viel het land qua economische groei terug van koploper tot hekkensluiter van de G7. Alexandra Dumitru en Stefan Koopman leggen uit. Interviewers: Leontine Treur en Raphie Hayat.