Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 4, 2021

Wat is brede welvaart en waarom is het belangrijk om deze te meten? Waar in Nederland is zij het hoogst en in welke regio’s liggen de uitdagingen? En wat voor effecten heeft de coronacrisis op onze brede welvaart? Een podcast met Rogier Aalders en Sjoerd Hardeman. Interviewer: Ester Barendregt.