Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 13, 2021

Welke factoren dragen op dit moment bij aan een hogere inflatie? En is dat nu een tijdelijk of een structureel fenomeen? In deze podcast staat inflatie centraal en gaan Jan Lambregts, Hugo Erken en Kees de Schipper onder meer in op de invloed van hoge grondstoffen- en in het bijzonder energieprijzen, en de relatie met de arbeidsmarkt. Interviewer: Ester Barendregt.