Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 30, 2019

Managers in de Nederlandse retail doen het objectief gemeten minder goed dan die in de industrie, zo blijkt uit ons onderzoek. Volgens Jesse Groenewegen en Pieter Weijnen is het voor het verhogen van hun managementkwaliteit allereerst van belang dat retailers zich bewust worden van de kwaliteit van hun huidige praktijken. Interviewers: Tara Janssen en Raphie Hayat.