Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 8, 2021

Welvaart gaat over meer dan groei van het bruto binnenlands product (bbp). Nu het bbp weer uit het dal van de coronacrisis klimt, dient de vraag zich dan ook aan hoe het onze brede welvaart vergaat. Zijn de haarscheurtjes die we vorig jaar constateerden groter of kleiner geworden? En zien we tussen bevolkingsgroepen verschillen in de ontwikkeling van brede welvaart? Hoor het in deze podcast met Leontine Treur, Otto Raspe en Sjoerd Hardeman.