Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 10, 2019

Geopolitieke risico’s nemen toe, maar financiële markten lijken onbezorgd. Menno Middeldorp en Lize Nauta bespreken in deze podcast hun Engelstalige onderzoek naar de impact van geopolitieke risico’s op de obligatie- en (Nederlandse) aandelenmarkten. Interviewers: Lisanne Spiegelaar en Raphie Hayat.